Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

ВЪЗХВАЛНА ПЕСЕН "Богородице Дево радуйся"

Запознатите с Евангелието знаят, че Ангел Гавриил благовестил на светата Дева Мария благата вест, че Бог е избрал Нея да стане майка на Иисус Христос, Спасителя на човечеството. За спомен на това спасително за всички хора събитие древните християни пеели възхвална песен:

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
благословенна Ты в женах
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

 

В превод на съвременен български език:

Богородице Дево, радвай се!
Благодатна Марие, Господ е с Тебе!
Благословена си Ти между жените
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: "Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!" Смирената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил: "Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов навеки, и царството Му не ще има край." Пресвета Дева казала на ангела: "Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?" — Ангелът й отговорил: "Дух Светий ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий."

Източник: http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/kum_Bogoroditsa.htm

ВЪЗХВАЛНА ПЕСЕН "О тебе радуется"

Tази възхвална песен, съставена още в древност от св. Йоан Дамаскин, звучи така:

О тебе радуется, благодатная, всякая
тварь, ангельский собор и человеческий род,
освященный храме и раю словесный,
девственная похвало, из неяже Бог
воплотися и младенец бысть, прежде
век сый Бог наш, ложесна бо твоя
престол сотвори, и чрево твое пространнее
небес содела; о тебе радуется.
благодатная, всякая тварь, слава тебе.
 
На съвременен български език:
 
За тебе Благодатна, се радва всяка твар,
ангелския събор и човеците,
осветени Храме и рай на Словото,
девствена похвало, из която Се въплати
и бе младенец преди вековете, нашият Бог.
От Тебе Той престол сътвори
и из утробата Ти небе направи.
За Тебе се радва всяка твар, слава на Тебе.
 

 

За немско-говорящите братя и сестри тази песен звучи така:

 
In dir, voller Gnaden, freut sich die ganze Schöpfung,
das Heer der Engel und das Geschlecht der Menschen,
geheiligter Tempel und geistliches Paradies,
Ruhm der Jungfräulichkeit, aus der Gott Fleisch wurde und ein Kind,
unser Gott vor allen Äonen.
Aus deinem Schoße machte Er Seinen Thron,
und deinen Leib gestaltete Er umfassender als die Himmel.
In dir voller Gnaden, freut sich die ganze Welt. Ehre dir !"
 
Сърдечни благодарности на отец Stefan Gross, който предостави немския текст.

Пловдивска Света Митрополия - сайт и онлайн излъчване

 Ето че и ние българите най-сетне имаме една православна телевизия, която да може да се гледа в интернет, за да могат и нашите сънародници зад граница да се радват на духовна грижа.

Тук можете да гледате и неделните литургии излъчвани директно от Пловдив. За мнозина българи в чужбина това може да е една радост и докосване до родната духовност в места отдалечени от православни храмове в чужбина.

Множество други предавания с духовна насоченост помагат на по-любознателните да се запознаят с Православието и историята на Църквата. Житията на светиите са един неизчерпаем източник на духовна сила и разум за борба с нашите собствени житейски трудности.

http://www.plovdivskamitropolia.bg/

http://www.predavatel.com/bg/3/plovdiv_tv_pptv