Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Животът и подвигът на св. Ксения Петербургска

...От всички руски градове Петербург е най-неруският град. На политическата карта на света само в Африка множество страни имат граници, сякаш начертани с линия. Това е наследство от колониализма. По същия начин, като под линия, е построен и Петербург. Москва обраствала с предградия така, както търговката обраства с поли, както луковицата обраства с плът. С вековете градовете се разрастват органично. Но не и Петербург. Планиран под линия, той се създал за броени години, докато другите градове се разширявали, обраствали с квартали и предградия в продължение на цели векове. Построен под прав ъгъл, потопил хиляди души под мрамора, дал форма на Рим, Амстердам и Венеция взети заедно, той израснал върху гнили блата и се въоръжил с топове против враговете и с кръстове против демоните.

Един от първите и неофициални светии на младия град била една жена, която не се отличавала с нищо външно. Градът бил имперски, службашки, чиновнически. Стотици Акакиевци Акакиевичи сновели насам-натам с бумаги под мишница. Нищетата мръзнела на студа и протягала ръка за милостиня. Имало много църкви, но малко подвиг заради Христа и малко милосърдие.

И изведнъж се появява една жена, която е раздала всичко на всички и се молила за всички така сякаш са нейни родни деца. Като правило, бездетните жени са жестоки. Като затворниците, изпращащи приятелите си на свобода, които ги поздравяват, но в душата си таят и горчивината на обидата. Нали приятелите им си отиват, а те остават. Безкористно да измолваш за другите това, от което си лишен самият ти – това е висша степен на любов.
Ксения Григориевна много обичала своя мъж. Те не живели дълго в брак и не им се родили деца. Внезапната му смърт преобърнала с главата надолу целия живот на младата жена.

В брака мъжът и жената се съчетават в една плът. И ако едната половина премине границата между живота и смъртта преди другата, то и втората половина се стреми към тази граница, макар и времето й още да не е дошло. Тогава човек умира още преди смъртта. Някои умират за обществения живот и се пропиват. Други умират за греховния живот и започват подвиг заради Бога.

Ксения искала нейният мъж да бъде спасен за вечността. Лишавайки се от временно семейно щастие, тя искала двамата да бъдат заедно във вечността. Заради това си струвало да се потруди. И ето, младата вдовица започва да безумства, или, казано на църковнославянски език, да юродства. Тя се отзовава само на името на своя мъж, облича се само в неговите дрехи и във всичко се държи като умопобъркана. И оттогава половин век тя крие непрестанната молитва за своя мъж под маската на безумието....

Източник:

снимка: https://pravoslaven-sviat.org/2014/02/15/savremenni-chudesa-na-sveta-xenia/

текст: https://www.pravoslavie.bg/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2-%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD/