Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Обновление ( православна поезия)

 

Обновление

 

Светията ме гледа от иконата с поглед благ,

а навън е така красиво, падна първия сняг.

Душата ми терзае се от пороци на света,

отивам пред лика на св. Мина  да се спра.

Изповедта пред Бога ме очиства от греха,

дава ми нови сили, напред да продължа.

За ближните се моля и болката ми секва,

а светецът в тишината ми прошепва:

„Не бой се, бърз помощник съм за всеки,

и ще те пазя от неправилни за теб пътеки“.

Тръгвам си от храма, обновена и щастлива,

знам, че щом Бог е с мен, светлина ще има!

 Източник: текст: Цветелина Гергинова

фото: личен архив