Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Защо кадим с тамян и какво символизира той?

Тамянът от древни времена представлява ароматната смола, която извира от резките на ствола на дървото Ливан, оттам идва думата „тамян” (incision – резка; incense – тамян). Препоръчително е вкъщи да се прекадява с тамян редовно и винаги придружено с молитва. Духовната символика на тамяна е следната:
 
1. Тамянът, издигащ се нагоре, символизира молитва, която се издига към Божия престол. „Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице” (Пс. 140:2) – това е моментът, когато духът се издига нагоре. И в същото време изразява нашето пламенно желание молитвата ни да бъде приета като сладък мирис на духовното благоухание. Св. Йоан Златоуст пише: „Както тамянът сам по себе си е приятен и ароматен, така той разкрива своя аромат, когато огъня гори. По същия начин е и с молитвата, тя е добра сама по себе си, но става по-добра и по-благоуханна, когато се извършва с пламенно усърдие на душата; когато душата става кадилница и свети със силен огън”. Затова, когато човек се моли е препоръчително да кади с тамян у дома.
 
2. Тамянът също така символизира огнените езици на Светата Петдесетница, когато Господ изпратил на Своите ученици Светия Дух във вид на огнени езици. Молитвата, която произнася свещеникът, когато благославя тамяна на приношението е: „На Тебе, о Господи, ние принасяме тамян като аромат на духовно благоухание; приеми го в Твоя Небесен олтар и ни изпрати в замяна благодатта на Светия Дух”. С тамяна, например, ние молим Господ да ни изпрати Своята божествена благодат. Ето защо вярващите, когато биват прекадявани от свещеника, леко накланят главите си като знак на приемане на тази благодат. Св. Симеон Солунски обяснява по следния начин значимостта на тамяна: „той показва небесната благодат, дарувана на света чрез Господ Иисус Христос и благоуханието на Светия Дух и отново издигаща се в небето чрез Него”.
 
3. Ароматният тамян, освен всичко друго, символизира възхваляване на Бога. Изгарянето на тамян означава поклонение и изкупление. И приятното чувство, създадено от миризмата на тамяна в цялото пространство на Божия храм, означава пълнотата на нашите сърца с божествената наслада, това е плод на нашата любов към Бога. В този случай всеки вярващ става „Христово благоухание”.
 
4. И кадилницата, в която се горят въглените, а тамянът е сложен върху тях, символизира утробата на Пресвета Богородица, Която е носила в себе си Бог Слово. Според св. Герман, патриарх Константинополски, кадилницата изобразява човешката природа на Христос, огънят – божествената природа, а ароматния дим е изпросването на благодатта на Светия Дух. И на друго място – „коремът “ на кадилницата се подразбира като светата утроба на Божията Майка, носеща светият въглен Христос, в Който обитава пълнотата на божеството телесно. С прости думи св. Козма Етолийски описва символиката, казвайки: „Кадилницата означава Пресвета Богородица, Божията Майка. Както въгленът е вътре в кадилницата и не я изгаря, така и Пресвета Богородица е съдържала Христос в себе си и не е била изгорена, но още повече се осветила.”...
 
Източници:
снимка: http://www.bogonosci.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD/