Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Петдесетница - Рожден ден на Църквата Христова (разказ за малки и големи)

Денят беше слънчев и топъл. Планинският въздух носеше свеж аромат на диви цветя. По пътеката вървяха група деца. Те се смееха, пееха, някои беряха цветя, а други се плискаха с вода от планинската река.

Днес Поли имаше рожден ден и реши да го прекара с приятелите си сред природата. Всяка година празнуваше в къщи, но сега искаше да е различно. След час децата стигнаха на горската поляна. Малко по-късно пристигнаха и родителите на Поли с автомобил. Те донесоха голяма торта и сандвичи. Момиченцето получи много подаръци. Всички се чувстваха чудесно. И как иначе? Синьо небе, зелена трева, красиви цветя и рожден ден. Какво повече му трябва на човек за да бъде щастлив?

Разглеждайки подаръците си, Поли каза:

-Как ми се иска да познавам някой, който също има рожден ден днес!

-Днес е Петдесетница и е рожденият ден на Църквата – каза майка й.

- Наистина ли? – попитаха децата.

- Да! Искате ли да чуете историята?

Всички се съгласиха, а майката започна да разказва:

“След Възкресението Си Господ Иисус Христос се събирал 40 дни подред със Своите ученици. Разказвал им за Божието Царство.На 40-я ден Той им обещал, че ще им изпрати Дух Свети-Утешител, Който да им дава сили след Неговото Възнесение. След това Христос се издигнал към небето и се скрил в един облак.

Учениците всеки ден се събирали и се молели по-скоро да бъде изпратен Дух Свети. На десетия ден след Възнесението на Христос в Иерусалим празнували празника Петдесетница. С него евреите възпоменавали деня, когато Моисей е получил 10-те Божии заповеди на планината Синай. На този ден в града прииждали хора от целия древен свят. А Христовите ученици – апостолите се били събрали в една стая, когато изведнъж се чул силен шум. Над главите им се появили езици сякаш от огън. Това бил обещаният от Господ Иисус Христос, Дух Свети. Те започнали да говорят на непознати езици.

Силният шум привлякъл народа. Хората искали да разберат какво става. През това време апостолите излязли навън като продължавали да говорят на различни езици.

Настанала суматоха. Както вече споменахме тук имало хора от различни краища на земята. И те били в недоумение как така апостолите говорят на родните им езици. Някои дори им се присмивали и казвали, че са се опили с вино. Тогава един от учениците-Петър започнал да поучава множеството.Той припомнил какво са казали пророците за Иисус. Разказал за Христовите мъчения и страдания и Неговата кръстна смърт и за славното Му Възкресение. Слушайки проповедта хората се развълнували и питали какво трябва да направят. Св. ап. Петър им отговорил, че е нужно да се покаят и да се кръстят за да им бъдат простени греховете. И след това ще получат дара на  Духа Светаго. Проповедта на апостола била силна и трогателна. След нея на същия ден се кръстили 3000 души. Така на Петдесетница се основала Църквата Христова. Затова тогава е и нейният рожден ден.”

Източници: текст-автор: Цветелина Гергинова

снимка:https://www.facebook.com/7prestola/photos/a.275958289277194/1050576441815371/?type=3&theater