Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Света Богородица, наша верна Застъпница пред Бога

Ликът на Богородица

 

Богородице, ликът Ти свят ме белязва,

 към Богомладенеца пътя ми показва.

Скоропослушница за моите несгоди,

молитвата с вяра днес при Теб ме води.

 

Към храма тегли ме Божествената сила,

Покровът Ти, Твоята Майчина закрила.

Цвят неувяхващ си, кокичета Ти подарявам,

в този миг пред светлия Ти лик се обновявам!

 

Източници:

Икона: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137587547381653&set=a.104031737403901&type=3&theater

Текст: Цветелина Гергинова