Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Иконата на Божията Майка, наречена „Седмострелна” или „Смекчаване на злите сърца“, която помага за помирение при всякакви вражди и разпри. Седемте меча символизират Кръстните страдания, които раздрали Майчиното сърце.

Иконата "Смекчаване на злите сърца" напомня на хората за спасителната за душата необходимост от милосърдие и търпимост, а в противен случай проявлението на недобрите чувства, като стрели пронизват гърдите на Божията Майка. Много семейства, в които съпружеските отношения са проблемни прибягват към молитва пред тази икона, и в дома се връща спокойствието и разбирателството.

Как иконата защитава вас и вашите близки

Иконата "Смекчаване на злите сърца" е една от най-необходимите в днешното немилосърдно време. Молитвата пред нея защитава от чуждата нетърпимост към нас, от нашия собствен гняв и раздразнение, които не са най-добрите качества на човешката натура и в по-малка или по-голяма степен присъстват у всеки от нас. Също така пред този образ на Богородица може да се моли за защита в случаите, когато избухне всякаква вражда - семейна, съседска. И когато започнат да враждуват цели държави, прибягват към иконата "Смекчаване на злите сърца" с молба за защита от нападения, с надежда Нейните молитви към Сина и да доведат до смекчаване на злите сърца.

За какво помага иконата

Името на иконата - "Смекчаване на злите сърца" говори за какво помага тя: молитвата пред тази икона помага в случаите на раздори между хора и цели държави. Божията Майка помага да утихне недрожелюбието, помага да се помирят тези, които са били в спор от дълго време. Образът на Божията Майка с гърди, пронизани от стрели е един от най-емоционално изразителните в богородичната живопис. Тя помага да се увеличи състраданието и милосърдието, способно да "смекчи злите сърца", защото всички раздори, всички човешки пороци и тяхното проявление като стрели пронизват сърцето на нашата Небесна Майка.
Молитвата пред тази икона, а също и пред иконата "Семистрелна" помага да се подобрят неблагоприятните отношения в семейството, между роднини, близки, съпрузи, а също така между родители и деца.
Има и копия на тази икона, които притежават чудотворни свойства и молитвата пред тях помага да се изцелят душевни и телесни заболявания.

Източник: http://svetlinaiikoni.blogspot.com/2013/06/blog-post_20.html