Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Cookies Policy

Cookies Policy

In conjunction with a plugin which supports a "Remember Me" feature, such as the "System - Remember Me" plugin, this plugin creates a cookie on the user's client if a "Remember Me" checkbox is selected when logging into the website. This cookie can be identified with the prefix `joomla_remember_me` and is used to automatically log users into the website when they visit and are not already logged in.

Политика за бисквитките

Здравейте!

Във връзка с плъгин, който поддържа функцията  "Запомни ме ", "Remember me ", този плъгин създава бисквитка на клиента на потребителя, ако квадратчето  "Запомни ме " е избрано при влизане в сайта. Тази бисквитка може да бъде идентифицирана с префикс "joomla_remember_me" и се използва за автоматично регистриране на потребителите в сайта, когато те посещават и още не са влезли в системата.

Ние се стараем да не използваме никакви други бисквитки извън описаните и освен разрешените по закон, за които не се иска съгласието Ви. Но поради характера на нашите публикации, в които често има препратки към други сайтове, ние не можем на 100% да контролираме, какви бисквитки ще поставят на компютъра ви препратките към другите сайтове. Ако не сте съгласни да ползвате сайта ни при тези условия, моля не го ползвайте.

Надяваме се въпреки това нашият сайт да ви е полезен и ви пожелаваме душеполезно четене!

Администратор на сайта