Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

ПО-СТАРИ ПОСТИНГИ

ВЪЗХВАЛНА ПЕСЕН "Честнейшую херувим"

Възхвална песен за св. Богородица "Честнейшую херувим"

Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице,
винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог.
По-чтима от херувимите
и несравнено по-славна от серафимите,
нетленно родила Бог Слово,
същинска Богородица, Те величаем.
 

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу,
присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим
и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.

http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/kum_Bogoroditsa.htm

 

ПОКАЕН ПСАЛОМ 50

ПОКАЕН ПСАЛОМ 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).
Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;
защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.
Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски;
тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

ВЪЗХВАЛНА ПЕСЕН "Богородице Дево радуйся"

Запознатите с Евангелието знаят, че Ангел Гавриил благовестил на светата Дева Мария благата вест, че Бог е избрал Нея да стане майка на Иисус Христос, Спасителя на човечеството. За спомен на това спасително за всички хора събитие древните християни пеели възхвална песен:

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
благословенна Ты в женах
и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

 

В превод на съвременен български език:

Богородице Дево, радвай се!
Благодатна Марие, Господ е с Тебе!
Благословена си Ти между жените
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: "Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!" Смирената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил: "Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов навеки, и царството Му не ще има край." Пресвета Дева казала на ангела: "Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?" — Ангелът й отговорил: "Дух Светий ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий."

Източник: http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/kum_Bogoroditsa.htm

ВЪЗХВАЛНА ПЕСЕН "О тебе радуется"

Tази възхвална песен, съставена още в древност от св. Йоан Дамаскин, звучи така:

О тебе радуется, благодатная, всякая
тварь, ангельский собор и человеческий род,
освященный храме и раю словесный,
девственная похвало, из неяже Бог
воплотися и младенец бысть, прежде
век сый Бог наш, ложесна бо твоя
престол сотвори, и чрево твое пространнее
небес содела; о тебе радуется.
благодатная, всякая тварь, слава тебе.
 
На съвременен български език:
 
За тебе Благодатна, се радва всяка твар,
ангелския събор и човеците,
осветени Храме и рай на Словото,
девствена похвало, из която Се въплати
и бе младенец преди вековете, нашият Бог.
От Тебе Той престол сътвори
и из утробата Ти небе направи.
За Тебе се радва всяка твар, слава на Тебе.
 

 

За немско-говорящите братя и сестри тази песен звучи така:

 
In dir, voller Gnaden, freut sich die ganze Schöpfung,
das Heer der Engel und das Geschlecht der Menschen,
geheiligter Tempel und geistliches Paradies,
Ruhm der Jungfräulichkeit, aus der Gott Fleisch wurde und ein Kind,
unser Gott vor allen Äonen.
Aus deinem Schoße machte Er Seinen Thron,
und deinen Leib gestaltete Er umfassender als die Himmel.
In dir voller Gnaden, freut sich die ganze Welt. Ehre dir !"
 
Сърдечни благодарности на отец Stefan Gross, който предостави немския текст.