Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

Чудотворната икона на света Богородица "Скоропослушница", която се нарича така, понеже скоро чува молитвите ни. Акатист и две молитви към Нея.

Чудотворната икона на света Богородица
Това е първата молитва:

Преблагословена Владичице, Приснодево Богородице, Която за нашето спасение си родила превъзхождащия всяко слово Бог - Слово и преизобилно си приела благодатта Му, Ти се явяваш море от Божествени дарования и вечно течаща река от чудеса, изливащи благост върху всички, които с вяра прибягват към Теб! Като падаме коленопреклонно пред чудотворния Ти образ, Те молим, Всещедра Майко на Човеколюбивия Владика: увеличи пребогатите Си милости върху нас и побързай да изпълниш всичките ни молби, които Ти принасяме, Скоропослушнице, и които са за полза, като дават утешение и устройват спасението на всекиго. Посети, Преблага, рабите Си с Твоята Благодат, дай на боледуващите изцеление и пълно здраве, на връхлитаните от бури тишина, на пленените свобода и утеши страдащите от всевъзможни страдания. Избави, Всемилостива Владичице, всеки град и страна от глад, мор, земетресение, потоп, огън, меч и други временни и вечни наказания, като отклоняваш Божия гняв чрез майчиното Си дръзновение. И освободи Твоите раби от душевна разслабленост, от нападения на страсти и грехопадения, та като поживеем в този живот във всяко благочестие и без препъвания, да се удостоим и в бъдещия век с вечни блага по благодатта и човеколюбието на Твоя Син и Бог, на Когото заедно с Безначалния Негов Отец и с Пресветия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги и във вечните векове. Амин!
Източници: фото - личен архив